Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη σας

Εμφάνιση κωδικού
Ξεχάσες τον κωδικό σου;
Δεν είσαι μέλος; κάνε εγγραφή

Σχετικά με το CyROS

Τι είναι το Σύστημα Παρακολούθησης Θανάτων Άγριας Πανίδας στους Δρόμους της Κύπρου (CyROS)


Ποιος είναι ο στόχος της δημιουργίας τους συστήματος αυτού;

Το σύστημα παρακολούθησης θανάτων άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο της Κύπρου (Cyprus Roadkill observation system – CyROS) στοχεύει στην καταγραφή των σκοτωμένων ζώων της άγριας πανίδας που παρατηρούνται στο οδικό δίκτυο της Κύπρου. Οι καταγραφές γίνονται από τους ίδιους τους πολίτες/εθελοντές και τα στοιχεία που καταγράφονται/καταχωρούνται στο σύστημα περιλαμβάνουν: i) την ομάδα και το είδος του ζώου, ii) το ακριβές σημείο όπου αυτό εντοπίστηκε, iii) την ημερομηνία και ώρα καταγραφής, iv) το διάστημα που ήταν νεκρό πριν τον εντοπισμό του, v) εικόνες από το νεκρό άτομο και από το σημείο θανάτου και vi) τυχόν επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το είδος, το δρόμο και την κυκλοφοριακή κατάσταση του δρόμου. Εν συνεχεία, το σύστημα εμφανίζει μια σύνοψη των προαναφερθέντων πληροφοριών για τις διαφορετικές ομάδες ζώων σε ολόκληρη την Κύπρο.


Γιατί χρειαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές

Πληροφορίες σχετικά με το σημείο σύγκρουσης των οχημάτων με τα άγρια ζώα της Κύπρου, το είδος/κατάσταση των δρόμων στους οποίους οι συγκρούσεις είναι πιο συχνές, τον τύπο του οικοσυστήματος στο σημείο σύγκρουσης, καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων που προκύπτουν από το σύστημα παρακολούθησης CyROS μπορούν να συμβάλουν στην ορθότερη διαχείριση του προβλήματος, στον καθορισμό πολιτικής αλλά και στην καθοδήγηση επενδύσεων για τη μείωση των θανάτων άγριων ζώων στο οδικό δίκτυο της Κύπρου. Η παρούσα ιστοσελίδα θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο ενημέρωσης των πολιτών, εθελοντών και γενικά του κοινού σχετικά με τα αποτελέσματα των καταγραφών/καταχωρήσεων, με στόχο τη βελτίωση της συλλογικής κατανόησης σχετικά με τα αίτια που οδηγούν στους θανάτους αυτούς και τις δράσεις στις οποίες μπορούμε να προβούμε για τον περιορισμό τους.


Ποιος θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν από το Εργαστήριο Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Πρωταρχικός μας στόχος είναι να κατανοήσουμε τη συμβολή των οικολογικών παραμέτρων, της συμπεριφοράς της άγριας ζωής και των επιδράσεων του οδικού δικτύου στο πρόβλημα των συχνών θανάτων άγριων ζώων στους δρόμους. Παράλληλα μέσα από συνεργασίες με άλλους οργανισμούς στοχεύουμε στην εξεύρεση κονδυλίων για υποστήριξη του έργου αυτού καθώς και στην ενημέρωση των αρμόδιων αρχών για την ανάπτυξη και εφαρμογή διαχειριστικών μέτρων μέσω των οποίων θα μειωθούν οι συγκρούσεις οχημάτων με την άγρια ζωή του νησιού.