Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη σας

Εμφάνιση κωδικού
Ξεχάσες τον κωδικό σου;
Δεν είσαι μέλος; κάνε εγγραφή

Σύνδεσμοι


Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) είναι το δεύτερο (σε σειρά ίδρυσης) δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου. Σκοπός της ίδρυσής του ήταν να συμπληρώσει ένα σημαντικό κενό στην ανώτατη πανεπιστημιακή εκπαίδευση που προσφέρεται από την Κυπριακή Δημοκρατία, με την παροχή αναγνωρισμένων σπουδών σε όλες τις βαθμίδες (πτυχιακό επίπεδο, μάστερ και διδακτορικό), με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), αγκυλώσεις όπως χρονικοί περιορισμοί, περιορισμοί τοπικότητας, ηλικίας, επαγγελματικής κατάστασης, οικογενειακών υποχρεώσεων, ελαχιστοποιούνται και παύουν να λειτουργούν ανασταλτικά ως τροχοπέδη στη δημιουργία κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος.

Αποστολή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενώ φιλοδοξεί να δώσει το δικό του στίγμα στον Κυπριακό και ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο, προσφέροντας στους φοιτητές την πιο σύγχρονη δυνατή τεχνολογική υποδομή και εκπαιδευτική μεθοδολογία.

Οι σπουδές στο ΑΠΚΥ βασίζονται σε σύγχρονα παιδαγωγικά συστήματα που συνεπικουρούνται από τη χρήση της τεχνολογίας και καλλιεργείται γόνιμο έδαφος για τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως σε προγράμματα σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και σε προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης. Το ΑΠΚΥ είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια του κόσμου, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική μεθοδολογία που αξιοποιούν, συμβατική ή εξ αποστάσεως. Τα προσφερόμενα και σχεδιαζόμενα προγράμματα σπουδών συμβαδίζουν με τις ανάγκες της χώρας και καλύπτουν το αίτημα των φοιτητών για αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλογα με τις επιδιώξεις και τις φιλοδοξίες τους. Είναι απόλυτα εναρμονισμένα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων ECTS, γεγονός που ενισχύει την κινητικότητα των φοιτητών και την αμφίδρομη σχέση μεταξύ των συμβατικών Πανεπιστημίων και του ΑΠΚΥ.