Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη σας

Εμφάνιση κωδικού
Ξεχάσες τον κωδικό σου;
Δεν είσαι μέλος; κάνε εγγραφή

Ποιοι είμαστε


Ιωάννης Βογιατζάκης

Ο Ιωάννης Βογιατζάκης είναι ο βασικός επιστήμονας πίσω από τη δημιουργία του Συστήματος Παρακολούθησης Θανάτων Άγριας Πανίδας στους Δρόμους της Κύπρου. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον τομέα Διατήρηση του Περιβάλλοντος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Στο παρελθόν κατείχε θέση και ανάπτυξε δραστηριότητες έρευνας και εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια του Reading (Αγγλία), Cagliari (Ιταλία) και Ιωαννίνων (Ελλάδα). Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων και σύμβουλος διεθνών οργανισμών UNEP PAP / RAC και UNIDO. Κατέχει διδακτορικό στη Φυσική Γεωγραφία, MSc στην Οικολογία της Βλάστησης, μεταπτυχιακό δίπλωμα στην ακαδημαϊκή πρακτική από το πανεπιστήμιο του Reading, και BSc στη Δασολογία από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Καβάλας, Ελλάδα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη βιογεωγραφία των νησιών και των βουνών της Μεσογείου, τη χαρτογράφηση ενδιαιτημάτων με τη χρήση GIS και τηλεπισκόπησης, την οικολογία και αξιολόγηση τοπίου και την αποτελεσματικότερη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.


Σάββας Ζώτος

Ο Σάββας Ζώτος παρείχε εκτενείς πληροφορίες για την ανάπτυξη, τη λειτουργία και το περιεχόμενο του Συστήματος Παρακολούθησης Θανάτων Άγριας Πανίδας στους Δρόμους της Κύπρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού και BSc στην Βιολογία από το πανεπιστήμιο Αθηνών με εξειδίκευση στην ερπετολογία. Μετά την απόκτηση του πτυχίου του, εργάστηκε στον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου και στο Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης ως βιολόγος ερευνητής και εκπαιδευτικός, ενώ για την περίοδο 2009-2014 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης της Μονάδας Διατήρησης της Φύσης του πανεπιστημίου Frederick. Από το 2014 μέχρι σήμερα αποτελεί μέλος της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του ΑΠΚΥ. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες ερευνητικά προγράμματα με κύρια ερευνητικά καθήκοντά την παρακολούθηση, καταγραφή και μελέτη στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος (αμφιβίων, ερπετών, θηλαστικών) με στόχο τη βελτίωση των μέτρων διατήρησής τους. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη οικολογίας και συμπεριφοράς ερπετών της Κύπρου, καταγραφή και παρακολούθηση άγριας πανίδας μέσω καινοτόμων μεθόδων τηλεπισκόπησης καθώς και διατήρησης προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών άγριας πανίδας μέσα από την εφαρμογή ερευνητικών και διαχειριστικών δράσεων.