Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη σας

Εμφάνιση κωδικού
Ξεχάσες τον κωδικό σου;
Δεν είσαι μέλος; κάνε εγγραφή

Παρατηρήσεις που εμπεριέχονται στη βάση δεδομένων

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι παρατηρήσεις που είναι καταχωρημένες στη βάση δεδομένων του CyROS και αφορούν τους θανάτους άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο της Κύπρου. Μπορείτε είτε να εξετάσετε ολόκληρο τον πίνακα είτε απλά να αναζητήσετε τη συγκεκριμένη κατηγορία είδους που επιθυμείτε. Με τη βοήθεια της «Αναζήτησης» μπορείτε να εντοπίσετε πιο συγκεκριμένες πληροφορίες.

Αφού εντοπίσετε την παρατήρηση που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να μεταβείτε στις αναλυτικές πληροφορίες που αυτή εμπεριέχει πατώντας πάνω στον μοναδικό αριθμό «ID» που τη χαρακτηρίζει.


ID Κατηγορία είδους Όνομα είδους Παρατηρητής Ημερομηνία
1 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Savvas Zotos 2015-01-24
2 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Savvas Zotos 2015-02-08
3 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Savvas Zotos, Giorgos Lysandrou 2015-06-15
4 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Savvas Zotos, Giorgos Lysandrou 2015-06-17
5 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos, Maria Zotou 2013-04-05
6 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos, Maria Zotou 2013-04-05
7 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos, Maria Zotou 2013-05-05
8 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos, Maria Zotou 2013-07-24
9 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos, Maria Zotou 2015-03-29
10 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki 2015-05-22
11 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos, Giorgos Lysandrou 2015-06-15
12 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2012-02-07
13 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2012-04-07
14 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2012-07-20
15 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2012-01-08
16 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2012-08-25
17 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2013-03-31
18 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2013-04-29
19 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2013-12-05
20 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos, Maria Zotou 2013-07-24
21 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2013-11-20
22 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos, Giorgos Lysandrou 2015-06-15
23 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis Savvas Zotos 2013-06-04
24 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis Savvas Zotos, Felix Baier 2013-06-07
25 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis Savvas Zotos, Athina Papatheodoulou 2013-09-26
26 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis Savvas Zotos, Athina Papatheodoulou 2013-09-26
27 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos 2013-04-14
28 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos 2013-04-27
29 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos 2013-04-05
30 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos 2013-04-05
31 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos 2013-05-05
32 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos 2013-12-05
33 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos, Giorgos Lysandrou 2015-06-17
34 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos 2015-06-19
35 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos 2012-06-29
36 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Lefkios Sergides 2013-09-03
37 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Maria Zotou 2013-06-04
38 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Maria Zotou 2013-04-05
39 Ερπετό (φίδι) Ξυλόδροπης - Telescopus fallax Savvas Zotos, Charis Michael 2012-08-17
40 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2015-06-19
41 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Skevi Manolaki 2015-09-17
42 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos 2008-07-13
43 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Savvas Zotos 2015-09-27
44 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Savvas Zotos 2015-09-27
45 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2007-05-13
46 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Savvas Zotos 2008-08-22
47 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2008-08-22
48 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2008-08-23
49 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2015-10-30
50 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2015-11-07
51 Ερπετό (φίδι) Ξυλόδροπης - Telescopus fallax Savvas Zotos 2016-02-04
52 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2012-10-08
53 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Savvas Zotos 2012-08-13
54 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2015-12-23
55 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2012-07-20
56 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2015-12-23
57 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-02-04
58 Ερπετό (φίδι) Ξυλόδροπης - Telescopus fallax Savvas Zotos 2016-03-03
59 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos, Elena Erotokritou 2016-03-10
60 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-03-23
61 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-03-23
62 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-03-23
63 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2016-03-25
64 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-04-11
65 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis 2016-03-30
66 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2016-03-21
67 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-04-21
68 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-04-11
69 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-04-11
70 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2016-04-11
71 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Nathanael Andreou 2016-04-18
72 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2016-04-17
73 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2016-04-17
74 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-04-21
75 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Melpo Apostolidou 2016-04-26
76 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Nathanael Andreou 2016-04-27
77 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-02-05
78 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-02-05
79 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-02-05
80 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki, Lefkios Sergides 2016-09-05
81 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-02-05
82 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2016-02-05
83 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki, Lefkios Sergides 2016-09-05
84 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos, Elena Erotokritou 2016-12-05
85 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-05-15
86 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2016-05-15
87 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Georgia Panayidou 2016-05-13
88 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-05-15
89 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-05-15
90 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-05-18
91 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-05-22
92 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-05-22
93 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2016-05-22
94 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos 2016-05-22
95 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-05-22
96 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-05-26
97 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos, Maria Zotou 2016-09-06
98 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Charis Michail 2016-06-26
99 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-06-27
100 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Melios Agathaggelou 2016-02-07
101 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2016-06-27
102 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2016-05-07
103 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-07-05
104 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos 2016-07-05
105 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2016-07-27
106 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-08-06
107 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Savvas Zotos 2016-08-06
108 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Maria Christodoulou 2016-07-31
109 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Maria Christodoulou 2016-07-10
110 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Maria Christodoulou 2016-08-15
111 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Maria Christodoulou 2016-07-10
112 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos, Maria Christodoulou 2016-07-31
113 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos, Maria Christodoulou 2016-07-10
114 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Maria Christodoulou 2016-08-15
115 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Nathanael Andreou 2016-08-09
116 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Savvas Zotos 2016-10-09
117 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-10-16
118 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Nikos Spyrou 2016-10-19
119 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis 2016-08-10
120 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2017-04-12
121 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2017-04-04
122 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2017-04-04
123 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-04-07
124 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-04-07
125 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Paraskevi Manolaki, Alexandros Tambakis 2017-04-09
126 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Alexandros Tambakis 2017-04-09
127 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Vasiliki Anastasi 2017-04-09
128 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2017-04-03
129 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2017-04-12
130 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2017-04-12
131 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2017-04-12
132 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos 2017-04-12
133 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Paraskevi Manolaki 2017-04-15
134 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Paraskevi Manolaki, Alexandros Tambakis 2017-04-18
135 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae savvas zotos 2017-04-20
136 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes athina 2017-04-11
137 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus athina 2017-04-04
138 Θηλαστικό Άλλο ASPASIA 2017-04-25
139 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2017-04-26
140 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2017-04-26
141 Θηλαστικό Άλλο ASPASIA 2017-04-30
142 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Paraskevi Manolaki 2017-04-24
143 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Vasiliki Anastasi 2017-05-09
144 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Paraskevi Manolaki, Alexandros Tambakis 2017-05-14
145 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus baggelis 2017-05-19
146 Θηλαστικό Αρουραίος - Rattus rattus Giannis 2017-05-19
147 Θηλαστικό Αρουραίος - Rattus rattus Giannis 2017-05-19
148 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina vasiliki anastasi 2017-05-24
149 Πουλί Αρκόθουπος - Asio otus Savvas Zotos 2017-05-24
150 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos 2017-05-24
151 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-07-09
152 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2016-10-16
153 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos 2016-12-03
154 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Vasiliki Anastasi, Koulla Michail 2017-05-25
155 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Vasiliki Anastasi, Koulla Michail 2017-05-25
156 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2017-05-21
157 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2017-05-21
158 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2015-04-26
164 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Nikos Kasinis 2017-05-29
172 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Shirley Kay 2017-05-05
173 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Shirley Kay 2017-05-26
161 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Shirley Kay 2017-05-26
160 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Filippos Georgiades 2017-05-27
159 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Iakovos tziortzis 2017-05-25
182 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Anonymous 2017-06-06
162 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-05-05
163 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-05-05
176 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-05-10
178 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-05-11
169 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon savvas zotos 2016-08-25
168 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes savvas zotos 2016-10-20
167 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Nikos Spyrou 2016-10-19
166 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis 2016-10-08
181 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes savvas zotos 2017-06-03
180 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis savvas zotos 2017-06-03
179 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio savvas zotos 2017-06-03
170 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae savvas zotos 2017-06-03
177 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae savvas zotos 2017-06-03
171 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus baggelis 2017-06-05
175 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Elena Erotokritou 2017-05-31
174 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes baggelis 2017-06-01
165 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus P. Papacharitou, S. Zotos, I. Vogiatzakis, M. Stavrinides 2017-05-31
194 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-05-11
193 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis 2017-05-09
192 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-05-05
191 Θηλαστικό Αρουραίος - Rattus rattus Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-05-10
190 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-05-10
189 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina S. Zotos, I. Vogiatzakis, P. Manolaki, K. Mixail 2017-05-04
188 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina S. Zotos, I. Vogiatzakis, P. Manolaki, K. Mixail 2017-05-04
187 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina S. Zotos, I. Vogiatzakis, P. Manolaki, K. Mixail 2017-05-04
186 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina S. Zotos, I. Vogiatzakis, P. Manolaki, K. Mixail 2017-05-03
185 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis savvas zotos 2016-05-18
184 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis, Paraskevi Manolaki 2017-05-11
183 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae S. Zotos, I. Vogiatzakis, P. Manolaki, K. Mixail 2017-05-03
218 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae savvas zotos 2017-06-18
217 Ερπετό (σαύρα) Άλλο savvas zotos 2017-06-18
216 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis savvas zotos 2017-06-18
215 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis vasiliki rousounidi 2017-06-18
214 Πουλί Άλλο Doros Demetriades 2017-06-17
213 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki 2017-06-16
212 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Nikos Kasinis 2017-06-07
211 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Nikos Kasinis 2017-06-07
210 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Elena Erotokritou 2017-06-15
209 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-06-15
208 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki 2017-06-16
207 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki 2017-06-16
206 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki 2017-06-16
205 Πουλί Άλλο Yiannis Christodoulides 2017-06-14
204 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus CSC 2017-06-06
203 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis CSC 2017-06-06
202 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Melpo Apostolidou 2017-06-09
201 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Constantinos Charalambous 2017-06-10
200 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon baggelis 2017-06-10
199 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2016-02-19
198 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2012-05-30
197 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2009-06-01
196 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Erodotos Kakouris 2011-03-30
195 Πουλί Άλλο Giannis 2017-06-08
302 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes savvas zotos 2017-09-11
301 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Vicky 2017-09-10
298 Θηλαστικό Άλλο Vicky 2017-09-06
296 Θηλαστικό Άλλο Vicky 2017-08-22
295 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Vicky 2017-08-23
294 Θηλαστικό Λαγός - Lepus europaeus Vicky 2017-08-29
293 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes savvas zotos 2017-08-27
292 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes athina 2017-08-28
291 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon davidrospfo 2017-08-18
290 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Tassos Shialis 2017-07-30
289 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis athina 2017-07-11
288 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae athina 2017-08-21
287 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae savvas zotos 2017-08-21
285 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Anonymous 2017-07-30
284 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Maria Christodoulou 2017-08-15
283 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Maria Christodoulou 2017-08-06
282 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Panayiotis Klonis 2017-07-24
281 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Θεοχαρους Κώνσταντινος 2017-07-31
280 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Lefkios 2017-07-30
279 Θηλαστικό Άλλο Elena Erotokritou 2017-07-19
277 Πουλί Περτίτζι - Alectoris chukar Haris 2017-07-28
276 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Elena Erotokritou 2017-07-19
275 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-07-19
274 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-07-19
273 Ερπετό (σαύρα) Άλλο Elena Erotokritou 2017-07-26
272 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-07-25
271 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Elena Erotokritou 2017-07-21
270 Πουλί Κουκκουφκιάος - Athene noctua Elli Tzirkalli 2017-07-27
269 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Θεοχαρους Κώνσταντινος 2017-07-25
268 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Ioannidou 2017-07-13
267 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Ioannidou Ioanna 2017-07-08
266 Πουλί Κίτσης - Falco tinnunculus Iakovos Tziortzis 2017-07-19
265 Πουλί Φάσσα - Columba palumbus Iakovos tziortzis 2017-07-13
264 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae vasiliki rousounidi 2017-07-16
263 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Anonymous 2017-07-13
262 Θηλαστικό Αρουραίος - Rattus rattus Erato 2017-07-09
261 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae davidrospfo 2017-07-08
260 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis davidrospfo 2017-07-08
259 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae davidrospfo 2017-07-08
255 Πουλί Κουκκουφκιάος - Athene noctua savvas zotos 2017-07-05
254 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis davidrospfo 2017-07-04
253 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae davidrospfo 2017-07-03
252 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes davidrospfo 2017-06-28
251 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae davidrospfo 2017-06-27
250 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis davidrospfo 2017-06-25
249 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis davidrospfo 2017-06-25
248 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2016-07-10
247 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-07-01
246 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-06-29
245 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-06-18
244 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-06-18
243 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-06-18
242 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Erato 2017-07-01
241 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Nathandreou 2017-07-03
240 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus mgs1401 2017-06-17
239 Πουλί Άλλο savvas zotos 2017-07-02
238 Πουλί Κουκκουφκιάος - Athene noctua Savvas Zotos, Pavlos Papacharitou 2017-06-30
237 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos, Pavlos Papacharitou 2017-06-30
236 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae savvas Zotos, Pavlos Papacharitou 2017-06-30
235 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Constantinos Charalambous 2017-06-10
234 Πουλί Άλλο Paraskevi Manolaki 2017-06-28
233 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Paraskevi Manolaki 2017-06-26
232 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Iakovos Tziortzis 2017-05-25
231 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Yiannis Christodoulides 2017-06-22
230 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki 2017-06-23
229 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki 2017-06-23
227 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Paraskevi Manolaki 2017-06-21
226 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Nicolas Eliades 2017-06-18
225 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae ASPASIA 2017-06-18
224 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis ASPASIA 2017-06-20
223 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki 2017-06-20
222 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Vassilis Litskas 2017-06-19
221 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis Vassilis Litskas 2017-06-17
220 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus baggelis 2017-06-20
219 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Athanasia Mandoulaki 2017-06-20
359 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina savvas zotos 2017-11-17
358 Πουλί Κουκκουφκιάος - Athene noctua Savvas Zotos, Maria Christodoulou 2017-11-17
357 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos, Maria Christodoulou 2017-11-11
356 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Konstantinos Konstantinou 2017-12-17
355 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2017-12-12
354 Πουλί Γερακίνα - Buteo buteo Nikos Kasinis - Game Fund 2017-12-11
353 Πουλί Γερακίνα - Buteo buteo Nikos Kasinis - Game Fund 2017-12-08
352 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Nikos Kasinis - Game Fund 2017-12-08
351 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes savvas zotos 2017-12-24
350 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos 2017-12-23
349 Πουλί Αρκόθουπος - Asio otus Nikos Kasinis - Game Fund 2017-11-19
348 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Nikos Kasinis - Game Fund 2017-11-27
347 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Nikos Kasinis - Game Fund 2017-12-04
346 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Dimitris Sarris 2017-12-01
345 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Nikos Kasinis - Game Fund 2017-11-19
344 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae INV 2017-11-22
343 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Vasiliki anastasi 2017-10-02
342 Αμφίβιο (βάτραχος) Δεντροβάτραχος - Hyla savignyi athina 2017-11-17
341 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes ASPASIA 2017-11-17
340 Πουλί Αρκόθουπος - Asio otus Maria Chr 2017-11-14
339 Ερπετό (φίδι) Άλλο INV 2017-11-01
338 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes athina 2017-10-28
336 Πουλί Άλλο INV 2017-06-19
335 Θηλαστικό Λαγός - Lepus europaeus INV 2017-06-19
334 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Georgia Chrysostomou 2017-10-07
333 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes ASTERO YIANGOU 2017-10-08
332 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Tassos Shialis 2017-10-03
331 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Ioannidou 2017-10-01
330 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Ioannidou 2017-10-01
329 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae savvas zotos 2017-09-28
328 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Ioannis Vogiatzakis 2017-09-29
327 Θηλαστικό Άλλο ASPASIA 2017-09-27
326 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Τμήμα Δημοσίων Έργων 2013-07-29
325 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Τμήμα Δημοσίων Έργων 2013-04-17
324 Ερπετό (φίδι) Άλλο Τμήμα Δημοσίων Έργων 2013-04-19
323 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Τμήμα Δημοσίων Έργων 2013-04-12
322 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Τμήμα Δημοσίων Έργων 2013-05-21
321 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Τμήμα Δημοσίων Έργων 2013-05-16
320 Πουλί Κίτσης - Falco tinnunculus Τμήμα Δημοσίων Έργων 2013-05-14
319 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Tassos Shialis 2017-09-22
318 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Τμήμα Δημοσίων Έργων 2013-04-18
317 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Τμήμα Δημοσίων Έργων 2013-04-08
316 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Τμήμα Δημοσίων Έργων 2013-04-17
315 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2015-04-21
314 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2015-02-13
313 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2015-02-09
312 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2013-11-08
311 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2013-08-09
310 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2013-07-23
309 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2013-05-21
308 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2013-03-04
307 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2012-11-12
306 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2011-10-25
305 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2011-07-05
304 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion Nikos Kasinis - Game Fund 2011-06-12
303 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Vassilis Litskas 2017-09-17
364 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes INV 2018-01-07
360 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas zotos 2017-12-30
365 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus herprepository.org - Felix Baier 2014-04-28
366 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer herprepository.org - Felix Baier 2013-07-06
367 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus herprepository.org - Felix Baier 2017-07-04
368 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2006-05-28
369 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus herprepository.org - Felix Baier 2013-06-01
370 Ερπετό (φίδι) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon herprepository.org - Felix Baier 2013-07-10
371 Ερπετό (φίδι) Ξυλόδροπης - Telescopus fallax herprepository.org - Felix Baier 2014-04-21
372 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2006-05-31
373 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2006-06-04
374 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer herprepository.org - Felix Baier 2013-06-22
375 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis herprepository.org - Felix Baier 2008-06-20
376 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2006-06-08
377 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2007-06-02
378 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus herprepository.org - Felix Baier 2013-06-13
379 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2007-06-04
380 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2008-04-12
381 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2008-05-12
382 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus herprepository.org - Felix Baier 2013-06-12
383 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina herprepository.org - Felix Baier 2008-05-12
384 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2008-06-10
385 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2008-06-10
386 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis herprepository.org - Felix Baier 2007-05-30
387 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Felix Baier 2008-06-17
388 Ερπετό (φίδι) Βυζάστρα - Eumeces schneiderii herprepository.org - Felix Baier 2013-07-16
389 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus herprepository.org - Felix Baier 2015-06-23
390 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus herprepository.org - Felix Baier 2015-05-05
391 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus herprepository.org - Felix Baier 2015-07-31
392 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina herprepository.org - Felix Baier 2008-07-17
393 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis herprepository.org - Felix Baier 2008-04-28
394 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis herprepository.org - Felix Baier 2008-04-28
395 Ερπετό (φίδι) Ξυλόδροπης - Telescopus fallax herprepository.org - Felix Baier 2014-04-29
396 Ερπετό (φίδι) Ξυλόδροπης - Telescopus fallax herprepository.org - Felix Baier 2016-05-05
397 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus herprepository.org - Felix Baier 2013-08-13
398 Ερπετό (φίδι) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon herprepository.org - Ros Sparrow 2008-04-28
399 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Ros Sparrow 2008-06-21
400 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Ros Sparrow 2013-07-12
401 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - David Sparrow 2013-07-13
402 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - Ros Sparrow 2013-07-15
403 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus herprepository.org - David Sparrow 2013-08-20
404 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - David Sparrow 2013-07-17
405 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - David Sparrow 2013-07-18
406 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - David Sparrow 2013-07-18
407 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina herprepository.org - David Sparrow 2008-07-19
408 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis herprepository.org - David Sparrow 2013-07-19
409 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina herprepository.org - David Sparrow 2008-08-08
410 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina herprepository.org - David Sparrow 2008-06-13
411 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina herprepository.org - David Sparrow 2017-08-18
412 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina herprepository.org - David Sparrow 2017-06-25
413 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina herprepository.org - Ros Sparrow 2017-06-25
579 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis savvas zotos 2018-06-26
578 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2018-06-28
577 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-06-17
576 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-06-17
575 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2017-06-17
574 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Elena Erotokritou 2017-06-17
573 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Elena Erotokritou 2017-08-19
572 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-06-27
571 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Elena Erotokritou 2017-09-06
570 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Elena Erotokritou 2017-09-23
569 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2018-06-26
568 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Elena Erotokritou 2018-06-25
567 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2018-06-25
566 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2018-06-25
565 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-06-26
564 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-06-26
563 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes athina 2018-06-23
562 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2018-06-09
561 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2018-06-22
560 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Anonymous 2018-06-19
559 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae INV 2018-06-21
558 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae INV 2018-06-21
557 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Stalo Leontiou 2018-06-17
556 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Nicos Kasinis - Game Fund 2018-06-19
555 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2018-06-20
554 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis davidrospfo 2018-06-17
553 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis davidrospfo 2018-06-17
552 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae ASPASIA 2018-06-18
551 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes athina 2018-06-15
550 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Stalo Leontiou 2018-06-17
549 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2018-06-16
548 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2018-06-15
547 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-06-12
546 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes davidrospfo 2018-06-11
545 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-06-10
544 Ερπετό (σαύρα) Βυζάστρα - Eumeces schneiderii Savvas Zotos 2018-06-10
543 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Kyriaki 2018-06-08
542 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus athina 2018-06-09
541 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Lefkios 2018-06-09
540 Θηλαστικό Λαγός - Lepus europaeus Savvas Zotos 2018-06-09
539 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-06-09
538 Πουλί Άλλο Savvas Zotos 2018-05-30
537 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae athina 2018-06-04
536 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus athina 2018-06-25
535 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis athina 2018-05-29
534 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus athina 2018-06-04
533 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae aspasia 2018-06-04
532 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae aspasia 2018-06-04
531 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Nikos kasinis - Game Fund 2018-06-01
530 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-05-30
529 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos 2018-05-30
528 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-05-30
527 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2018-05-30
526 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2018-05-30
525 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Antreas Papan 2018-05-17
524 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio athina 2018-05-23
523 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio athina 2018-05-23
522 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio athina 2018-05-22
521 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer davidrospfo 2018-05-21
520 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Baggelis 2018-05-21
519 Ερπετό (φίδι) Άλλο Georgia Michaelidou 2018-05-20
518 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Georgia Michaelidou 2018-05-19
517 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Vasiliki Anastasi 2018-05-05
516 Ερπετό (φίδι) Κυπριακό φίδι - Hierophis cypriensis Savvas Zotos 2018-05-12
515 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2018-05-12
514 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-05-13
512 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-05-12
511 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-05-12
510 Πουλί Άλλο Nicos Kasinis - Game Fund 2018-05-07
509 Θηλαστικό Άλλο Anonymous 2018-05-08
508 Θηλαστικό Αρουραίος - Rattus rattus INV 2018-05-01
507 Πουλί Άλλο INV 2019-05-02
506 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus baggelis 2018-05-06
505 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2018-05-06
504 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-05-06
503 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina baggelis 2018-05-04
502 Πουλί Περτίτζι - Alectoris chukar Nicos Kasinis - Game Fund 2018-04-26
501 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Fiona D 2018-04-30
500 Πουλί Άλλο Savvas Zotos 2018-04-29
499 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2018-04-29
498 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2018-04-28
497 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-04-29
496 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-04-28
495 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2018-04-28
494 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-04-29
493 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2018-04-29
492 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-04-28
491 Πουλί Άλλο Savvas Zotos 2018-04-27
490 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2018-04-18
489 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2018-04-22
488 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina petesy55 2018-04-24
487 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Antreas Papan 2018-04-04
486 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Antreas Papan 2018-04-20
485 Πουλί Άλλο cieronymidou 2018-04-21
484 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Vasiliki Anastasi 2018-04-17
483 Πουλί Αρκόθουπος - Asio otus INV 2018-04-20
482 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2018-04-19
481 Θηλαστικό Αγρινό - Ovis gmelini ophion K. Nicolaou, Game and Fauna Service 2018-04-18
480 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Elena Erotokritou 2018-04-07
479 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2018-04-16
478 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Nicos Kasinis - Game Fund 2018-04-16
477 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Nicos Kasinis - Game Fund 2018-04-16
476 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Panayiota Koutsofta, Koula Michael 2018-04-16
475 Πουλί Άλλο Savvas Zotos, Panayiota Koutsofta, Koula Michael 2018-04-16
474 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Panayiota Koutsofta, Koula Michael 2018-04-16
473 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos, Panayiota Koutsofta, Koula Michael 2018-04-16
472 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-04-12
471 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2018-04-13
470 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae savvas zotos 2018-04-13
469 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-04-13
468 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Anna Karsera 2018-04-14
467 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Zoltan Takacs 2018-02-11
466 Πουλί Άλλο Savvas Zotos 2018-04-13
465 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Savvas Zotos 2018-04-13
464 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina WouterHarink 2018-04-12
463 Πουλί Άλλο Louis Hadjioannou 2018-04-05
462 Πουλί Αρκόθουπος - Asio otus Nicos Kasinis - Game Fund 2018-04-02
458 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon athina 2018-04-02
457 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio athina 2018-04-02
456 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes athina 2018-04-02
455 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2018-04-02
454 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Konstantinos Perikleous and Vasiliki Anastasi 2018-03-05
453 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Konstantinos Perikleous and Vasiliki Anastasi 2018-03-05
452 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Konstantinos Perikleous and Vasiliki Anastasi 2018-04-02
451 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-03-31
450 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes CSC 2018-03-29
449 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae savvas zotos 2018-03-05
448 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae savvas zotos 2018-03-05
447 Πουλί Άλλο Nicos Kasinis - Game Fund 2018-03-06
446 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Nicos Kasinis - Game Fund 2018-03-16
445 Πουλί Κίτσης - Falco tinnunculus Nicos Kasinis - Game Fund 2018-03-16
444 Πουλί Περτίτζι - Alectoris chukar Nicos Kasinis - Game Fund 2018-03-12
443 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis davidrospfo 2018-03-28
442 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae davidrospfo 2018-03-24
441 Πουλί Άλλο Savvas Zotos 2018-03-28
440 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2018-03-28
438 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae athina 2018-03-15
436 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio athina 2018-03-23
435 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina athina 2018-03-22
434 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina athina 2018-03-22
433 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Elena 2018-03-22
431 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae INV 2018-03-22
430 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Elena Constantinou 2018-03-21
429 Θηλαστικό Αρουραίος - Rattus rattus Savvas Zotos 2018-03-20
427 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis tiboronakano 2018-03-11
425 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae INV 2018-03-09
424 Πουλί Άλλο Lefkios 2018-03-10
423 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Anonymous 2018-03-09
420 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae davidrospfo 2018-02-24
419 Πουλί Κίτσης - Falco tinnunculus Anonymous 2018-02-20
417 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Vicky 2018-02-17
416 Πουλί Κουκκουφκιάος - Athene noctua Frankie108 2018-01-23
415 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae INV 2018-01-28
414 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Lefkios 2018-01-18
580 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Nikos kasinis - Game Fund 2018-07-07
581 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2018-07-10
582 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-07-10
583 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Nicos Kasinis - Game Fund 2018-07-04
584 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2018-07-18
585 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2018-07-17
586 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2018-07-15
587 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2018-07-07
588 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou 2018-07-07
589 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2018-07-03
590 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2018-07-23
591 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-07-24
592 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2018-07-24
593 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2018-07-24
594 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Savvas Zotos 2018-07-25
595 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-07-26
596 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Vicky 2018-07-21
597 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae MariaC 2018-07-29
598 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae MariaC 2018-07-29
599 Πουλί Άλλο Nicos Kasinis - Game Fund 2018-07-19
600 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis davidrospfo 2018-07-29
601 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2018-08-01
602 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elena Erotokritou 2018-08-01
613 Πουλί Άλλο Nicos Kasinis - Game Fund 2018-08-16
604 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2018-08-07
611 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Γιαννης παπαθεοδουλου 2018-08-14
612 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Nikos kasinis - Game Fund 2018-08-13
609 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Stalo Leontiou 2018-08-08
610 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-08-10
608 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-08-08
614 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2018-08-25
615 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2018-08-28
616 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2018-08-28
617 Πουλί Άλλο Anonymous 2018-08-28
618 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas Zotos 2018-09-04
619 Ερπετό (φίδι) Σαΐττα - Malpolon insignitus Savvas Zotos 2018-09-07
620 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2018-09-08
621 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2018-09-08
622 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Savvas Zotos 2018-09-08
623 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-09-08
624 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Savvas Zotos 2018-09-08
625 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2018-09-08
626 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Savvas Zotos 2018-09-08
627 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Savvas Zotos 2018-09-09
628 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Tassos Shialis 2018-09-11
629 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Nicos Kasinis - Game Fund 2018-09-18
630 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Elena Erotokritou 2018-09-20
631 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Elena Erotokritou 2018-09-22
632 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Elli Tzirkalli 2018-07-17
633 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elli Tzirkalli 2017-08-03
634 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Savvas Zotos 2018-10-10
635 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Antreas Papan 2018-09-29
636 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-10-10
891 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina athina 2018-12-21
1003 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Μαριλενα Παπασταυρου 2019-01-27
718 Θηλαστικό Αρουραίος - Rattus rattus Savvas Zotos 2018-11-03
767 Πουλί Κουκκουφκιάος - Athene noctua Stalo Leontiou 2018-10-25
876 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Νικος Κασινης 2018-12-23
720 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos 2018-11-03
745 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Savvas Zotos 2018-11-03
722 Πουλί Κουκκουφκιάος - Athene noctua Savvas Zotos 2018-11-03
642 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae INV 2018-10-11
697 Πουλί Ανθρωποπούλλι - Tyto alba Nikos Kassinis 2018-10-23
679 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Savvas Zotos 2018-10-19
701 Πουλί Κουκκουφκιάος - Athene noctua Savvas Zotos 2018-10-10
704 Πουλί Άλλο EnVeROS team 2018-10-25
705 Θηλαστικό Αρουραίος - Rattus rattus EnVeROS team 2018-10-25
791 Ερπετό (φίδι) Φίνα / Κουντούρα / Οχιά / Κουφή - Macrovipera lebetina Savvas Zotos 2018-11-22
792 Αμφίβιο (βάτραχος) Πρασινόφρυνος - Bufotes viridis Savvas Zotos 2018-11-22
793 Ερπετό (φίδι) Δρόπης / Πατσάλα - Hemorrhois nummifer Savvas Zotos 2018-11-22
702 Θηλαστικό Άλλο EnVeROS team 2018-10-25
788 Πουλί Κουκκουφκιάος - Athene noctua Game and Fauna Service 2018-11-21
758 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae athina 2018-11-10
808 Αμφίβιο (βάτραχος) Πρασινόφρυνος - Bufotes viridis savvas zotos 2018-11-22
962 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Savvas Zotos 2019-01-18
742 Πουλί Κίτσης - Falco tinnunculus Markos Charalambides 2018-10-26
764 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Elena Erotokritou, Elli Tzirkalli 2018-11-07
926 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Elena Constantinou 2019-01-04
927 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes Elena Constantinou 2018-12-31
928 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes savvas zotos 2019-01-05
1239 Πουλί Φραγκολίνα - Francolinus francolinus Nikos Kassinis 0000-00-00
1097 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis davidrospfo 2019-02-18
1074 Θηλαστικό Άλλο Eleana Christofi 2019-02-13
1172 Θηλαστικό Άλλο Elli Tzirkalli, Yiorgos Michaelides 2019-03-05
1111 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis davidrospfo 2019-02-22
1171 Πουλί Άλλο Stalo Leontiou 2019-03-05
1105 Πουλί Κουκκουφκιάος - Athene noctua Game and Fauna service 2019-02-20
1131 Ερπετό (φίδι) Μαυροφίδι/ Θερκό/ Περβολάρης - Dolichophis jugularis Venom 2019-02-26
1267 Θηλαστικό Αρουραίος - Rattus rattus Stalo Leontiou 2019-03-11
1268 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2019-03-28
1269 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2019-03-28
1270 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2019-03-27
1271 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2019-03-28
1272 Ερπετό (σαύρα) Κουρκουτάς - Stellagama stellio Savvas2 2019-04-17
1273 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae athina 2019-04-05
1274 Θηλαστικό Αλεπού - Vulpes vulpes athina 2019-04-06
1275 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2019-04-08
1276 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2019-04-08
1277 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2019-04-09
1278 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2019-04-12
1279 Πουλί Άλλο Stalo Leontiou 2019-04-19
1280 Θηλαστικό Σκαντζόχοιρος - Hemiechinus auritus dorotheae Stalo Leontiou 2019-04-16
1281 Ερπετό (σαύρα) Χαμαιλέοντας - Chamaeleo chamaeleon Tassos Shialis 2019-04-21
1282 Αμφίβιο (βάτραχος) Πρασινόφρυνος - Bufotes viridis Savvas Zotos 2019-04-24
ID Κατηγορία είδους Όνομα είδους Παρατηρητής Ημερομηνία